Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

ISO 14001 - Çevre Politikası

* Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı atıklarımızla ilgili azaltıcı önlemler alıp, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanlarını uygulamaya almak,
* Çevre ile ilgili ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,
* Faaliyet ve Hizmet ile ilgili süreçlerde çevresel boyutları/etkileri dikkate alarak kirliliği, kaynağında önlenmeye çalışmak,
* Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir çevresel kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulamak,
* Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,
* Yapılan çevresel iyileştirmeler ile çevremizdeki kuruluşlara örnek olmak,
* Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek.

ISO9001: Kalite Politikası

* Müşterilerimizi memnun etmek, istenilen ürünü, hizmeti eksiksiz olarak, uygun fiyatta ve zamanında vermek başka bir deyimle istenilen kalitede karşılayabilmek asıl amacımızdır.
* Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz şirketimizin ayrılmaz birer parçasıdır.
* Çalışanlarımızın eğitim ve refah seviyesini yükseltmek, kalite felsefesini çalışma ve sosyal hayatlarının ayrılmaz birer parçası haline getirmek için gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını düzenlemek ve sürekli iyileştirmek asıl gayemiz içerisinde yer almaktadır.
* Gelişen teknoloji ile paralel ilerleyerek, kalitemizi, müşteri memnuniyetimizi ve rekabetçiliğimizi en üst seviyeye çıkarmak hedefimizdir.
* Bütün bu çalışmalarımızı yaparken çevreye, doğaya zarar vermeden, hukuk kuralları çerçevesinde çalışarak daha ileriye gitmeyi amaçlıyoruz.

OHSAS 18001 - ISG Politikası

* Ürün ve hizmet oluşturma şartlarında meydana gelen riskleri belirlemek ve katlanabilir seviyelere indirmek için çalışmalar yapmak • ISG ile ilgili ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,
* Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulamak,
* ISG konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,
* İş Güvenliği konusunda yapılan iyileştirmeler ile çevremizdeki kuruluşlara örnek olmak,
* ISG performansımızı sürekli iyileştirmek.